Qualität – A30S

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe o podwyższonej odporności na ścieranie
Gatunek: A30S
Parametry Jednostka A30S
Gęstość pozorna, min g/cm3 2,0
Porowatość otwarta, max %  20
Wytrzymałość na ściskanie, min MPa  32
Ogniotrwałość zwykła sP  169
Odporność na ścieranie g/cm3 0,2

Analiza chemiczna:

Al2O3, min

Fe2O3, max

%

 

32

2,5

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.