Qualität – A40S

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe o podwyższonej odporności na ścieranie
Gatunek: A40S
Parametry Jednostka A40S
Gęstość pozorna, min g/cm3  2,1
Porowatość otwarta, max %  19
Wytrzymałość na ściskanie, min MPa  35
Ogniotrwałość zwykła sP  171
Odporność na ścieranie g/cm3 0,17

Analiza chemiczna:

Al2O3, min

Fe2O3, max

%

 

38

2,0

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.