Qualität – AL60

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby wysokoglinowe
Gatunek: AL60
Parametry Jednostka AL60
Gęstość pozorna, min g/cm3  2,35
Porowatość otwarta, max %  22
Wytrzymałość na ściskanie, min MPa  30
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 , min oC  1520
Ogniotrwałość zwykła, min sP 177

Analiza chemiczna:

Al2O3, min

Fe2O3, max

%

 

59,0

1,85

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.