Qualität – AL62

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby wysokoglinowe
Gatunek: AL62
Parametry Jednostka AL62
Gęstość pozorna, min g/cm3  2,35
Porowatość otwarta, max %  22
Wytrzymałość na ściskanie, min MPa  35
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 , min oC  1530
Ogniotrwałość zwykła, min sP 177

Analiza chemiczna:

Al2O3, min

Fe2O3, max

%

 

61

1,8

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.