Qualität – AS

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe
Gatunek: AS
Parametry Jednostka AS
Gęstość pozorna, min g/cm3  2,0
Porowatość otwarta, max  % 22
Wytrzymałość na ściskanie, min  MPa  20
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 , min  oC 1370
Ogniotrwałość zwykła, min  sP 171 / 173

Analiza chemiczna:

Al2O3, min

Fe2O3, max

 %

36

3,0

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru