Qualität – AT55

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/WA/2
Nazwa wyrobu: wyroby andaluzytowe
Gatunek: AT55
Parametry Jednostka AT55
Gęstość pozorna, min g/cm3  2,35
Porowatość otwarta, max %  18
Wytrzymałość na ściskanie, min MPa  45
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 , min oC  1600
Ogniotrwałość zwykła, min sP 177

Analiza chemiczna:

Al2O3, min

Fe2O3, max

%

 

55

1,5

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.