Qualität – AT60

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/WA/3
Nazwa wyrobu: wyroby andaluzytowe
Gatunek: AT60
Parametry Jednostka AT60
Gęstość pozorna, min g/cm3  2,4
Porowatość otwarta, max %  18
Wytrzymałość na ściskanie, min MPa  45
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 , min oC  1620
Ogniotrwałość zwykła, min sP 177

Analiza chemiczna:

Al2O3, min

Fe2O3, max

%

 

60

1,4

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.