Qualität – BAN 150

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/BN/7
Nazwa wyrobu: beton niskocementowy
Gatunek: BAN 150
Parametry Jednostka BAN 150
BAN 150/WO
BAN 150/WS
Temperatura pracy, max oC  1500
Ogniotrwałość zwykła, min sP  177
Wytrzymałość na ściskanie, min

  • Po wysuszeniu w 110 oC, min
  • Po wypaleniu w granicach temperatury pracy przez 2 h, min
MPa 30
50
Gęstość pozorna po wypaleniu, min g/cm3  2,6
Zawartość Al2O3 kruszywa, min %  50
Zawartość wody zarobowej % 5,0-6,0

WO – z udziałem włókien organicznych
WS – z udziałem włókien stalowych

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.