Qualität – BAN 160

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/BN/8
Nazwa wyrobu: beton niskocementowy
Gatunek: BAN 160
Parametry Jednostka BAN 160
Temperatura pracy, max oC 1600
Ogniotrwałość zwykła, min sP 177
Wytrzymałość na ściskanie, min

  • Po wysuszeniu w 110 oC, min
  • Po wypaleniu w granicach temperatury pracy przez 2 h, min
MPa 40
80
Gęstość pozorna po wypaleniu, min g/cm3 2,7
Zawartość Al2O3 kruszywa, min % 60
Zawartość wody zarobowej % 5,0-6,0

Istnieje możliwość modyfikacji w/w betonu przy pomocy:
– włókien stalowych (WS)
– włókien polipropylenowych (WO)

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.