Qualität – BI 11/0,9

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/BI/7
Nazwa wyrobu: beton izolacyjny
Gatunek: BI 11/0,9
Parametry Jednostka BI 11/0,9 BI 11/0,9
Sposób przygotowania odlew natrysk
Temperatura pracy, max oC 1100 1100
Wytrzymałość na ściskanie, min

  • Po wysuszeniu w 105 oC, min
  • Po wypaleniu w granicach temperatury pracy przez 2 h, min
MPa 7,5
4,0
8,5
4,5
Gęstość pozorna po wypaleniu, min g/cm3 0,9 0,95
Przewodnosc w temperaturze:

  • 400 ºC
  • 600 ºC
  • 800 ºC
  • 1000 ºC
W/mK

 

0,23
0,26
0,31
0,33

 

0,25
0,28
0,33
0,35

ane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.