Qualität – BI 11/1,1

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/BI/8
Nazwa wyrobu: beton izolacyjny
Gatunek: BI 11/1,1
Parametry Jednostka BI 11/1,1 BI 11/1,1
Sposób przygotowania odlew natrysk
Temperatura pracy, max oC 1100 1100
Wytrzymałość na ściskanie, min

  • Po wysuszeniu w 105 oC, min
  • Po wypaleniu w granicach temperatury pracy przez 2 h, min
MPa 6,0
3,0
9,0
3,5
Gęstość pozorna po wypaleniu, min g/cm3 1,1 1,15
Przewodnosc w temperaturze:

  • 400 ºC
  • 600 ºC
  • 800 ºC
  • 1000 ºC
W/mK

 

0,30
0,34
0,36
0,41

 

0,31
0,35
0,37
0,43

ane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.