Qualität – BI 11/1,3

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/BI/9
Nazwa wyrobu: beton izolacyjny
Gatunek: BI 11/1,3
Parametry Jednostka BI 11/1,3 BI 11/1,3
Sposób przygotowania odlew natrysk
Temperatura pracy, max oC 1100 1100
Wytrzymałość na ściskanie, min

  • Po wysuszeniu w 105 oC, min
  • Po wypaleniu w granicach temperatury pracy przez 2 h, min
MPa 9,0
7,0
12,0
9,5
Gęstość pozorna po wypaleniu, min g/cm3 1,3 1,35
Przewodnosc w temperaturze:

  • 400 ºC
  • 600 ºC
  • 800 ºC
  • 1000 ºC
W/mK

 

0,3
0,39
0,43
0,46

 

0,35
0,40
0,45
0,48

ane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.