Qualität – BI 11/1,3

 KARTA DANYCH TECHNICZNYCH  KDTW/BI/9
Nazwa wyrobu: beton izolacyjny
Gatunek: BI 11/1,3
Parametry Jednostka BI 11/1,3 BI 11/1,3
 Sposób przygotowania  odlew  natrysk
 Temperatura pracy, max  oC  1100 1100
 Wytrzymałość na ściskanie:

  • Po wysuszeniu w 105oC, min
  • Po wypaleniu w granicach temperatury pracy przez 2 h, min
 MPa

 

9,0
7,0

 

12,0
9,5

 Gęstość pozorna po wypaleniu, min  g/cm3  1,3  1,35
 Przewodność w temperaturze:

  • 400 ºC
  • 600 ºC
  • 800 ºC
  • 1000 ºC
 W/mK

 

0,34
0,39
0,43
0,46

 

0,35
0,40
0,45
0,48

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.