Qualität – BI 12/1,3

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/BI/12
Nazwa wyrobu: beton izolacyjny
Gatunek: BI 12/1,3
Parametry Jednostka BI 12/1,3 BI 12/1,3
Sposób przygotowania odlew natrysk
Temperatura pracy, max oC 1200 1200
Wytrzymałość na ściskanie, min

  • Po wysuszeniu w 105 oC, min
  • Po wypaleniu w granicach temperatury pracy przez 2 h, min
MPa 12,0
7,5
14,0
8,0
Gęstość pozorna po wypaleniu, min g/cm3 1,3 1,35
Dodatek wody na 100 kg mieszanki l  28  24
Zużycie betonu na 1 m³ konstrukcji kg 1230 1260

ane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.