Qualität – BI 13/1,3

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/BI/13
Nazwa wyrobu: beton izolacyjny
Gatunek: BI 13/1,3
Parametry Jednostka BI 13/1,3 BI 13/1,3
Sposób przygotowania odlew natrysk
Temperatura pracy, max oC 1300 1300
Wytrzymałość na ściskanie, min

  • Po wysuszeniu w 105 oC, min
  • Po wypaleniu w granicach temperatury pracy przez 2 h, min
MPa 9,0
3,0
11,0
4,0
Gęstość pozorna po wypaleniu, min g/cm3 1,3 1,35
Przewodność w temperaturze:

  • 400 ºC
  • 600 ºC
  • 800 ºC
  • 1000 ºC
W/mK

 

0,40


0,50

 

0,41


0,52

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.