Qualität – BI 14/1,4

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/BI/16
Nazwa wyrobu: beton izolacyjny
Gatunek: BI 14/1,4
Parametry Jednostka BI 14/1,4 BI 14/1,4
Sposób przygotowania odlew natrysk
Temperatura pracy, max oC 1400 1400
Wytrzymałość na ściskanie, min

  • Po wysuszeniu w 105 oC, min
  • Po wypaleniu w granicach temperatury pracy przez 2 h, min
MPa 12,0
4,5
13,0
5,5
Gęstość pozorna po wypaleniu, min g/cm3 1,4 1,45
Przewodność w temperaturze:

  • 400 ºC
  • 600 ºC
  • 800 ºC
  • 1000 ºC
W/mK

 

0,42


0,57

 

0,43


0,59

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.