Qualität – BI 9/08

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/BI/3
Nazwa wyrobu: beton izolacyjny
Gatunek: BI 9/08
Parametry Jednostka BI 9/08 BI 9/08
Sposób przygotowania odlew natrysk
Temperatura pracy, max oC 900 900
Wytrzymałość na ściskanie, min

  • Po wysuszeniu w 105 oC, min
  • Po wypaleniu w granicach temperatury pracy przez 2 h, min
MPa 3,5
2,0
4,5
2,7
Gęstość pozorna po wypaleniu, min g/cm3 0,8 0,85
Przewodność w temperaturze:

  • 400 ºC
  • 600 ºC
  • 800 ºC
  • 1000 ºC
W/mK

 

0,16
0,20
0,24

 

0,17
0,22
0,26

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.