Qualität – BN 135

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/BN/2
Nazwa wyrobu: beton niskocementowy
Gatunek: BN 135
Parametry Jednostka BN 135
BN 135/WO
BN 135/WS
Temperatura pracy, max oC 1350
Ogniotrwałość zwykła, min sP 171
Wytrzymałość na ściskanie, min

  • Po wysuszeniu w 110 oC, min
  • Po wypaleniu w granicach temperatury pracy przez 2 h, min
MPa 40
70
Gęstość pozorna po wypaleniu, min g/cm3
Zawartość Al2O3 , min % 30
Zawartość wody zarobowej % 5,0-7,0

WO – z udziałem włókien organicznych
WS – z udziałem włókien stalowych

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.