Qualität – BN 145

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/BN/4
Nazwa wyrobu: beton niskocementowy
Gatunek: BN 145
Parametry Jednostka BN 145
BN 145/WO
BN 145/WS
Temperatura pracy, max oC 1450
Ogniotrwałość zwykła, min sP 175
Wytrzymałość na ściskanie, min

  • Po wysuszeniu w 110 oC, min
  • Po wypaleniu w granicach temperatury pracy przez 2 h, min
MPa 40
60
Gęstość pozorna po wypaleniu, min g/cm3  2,3
Zawartość Al2O3 , min % 40
Zawartość wody zarobowej % 5,0-6,5

WO – z udziałem włókien organicznych
WS – z udziałem włókien stalowych

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.