Qualität – BOK 160

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/BN/7
Nazwa wyrobu: beton ogniotrwały
Gatunek: BOK 160
Parametry Jednostka BOK 160
BOK 160/WO
BOK 160/WS
Temperatura pracy, max oC 1600
Ogniotrwałość zwykła, min sP 173
Wytrzymałość na ściskanie, min

  • W stanie surowym po 4 dniach, min
  • Po wypaleniu w granicach temperatury pracy przez 2 h, min
MPa 30
15
Gęstość pozorna po wypaleniu, min g/cm3  2,5
Zawartość Al2O3  w kruszywie, min % 80
Zawartość wody zarobowej % 7,0-9,0

WO – z udziałem włókien organicznych
WS – z udziałem włókien stalowych

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.