Qualität – BOS 125

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/K/2
Nazwa wyrobu: kruszywo szamotowe
Gatunek: BOS 125
Parametry Jednostka BOS 125
Ogniotrwałość zwykła, min sP 169
Zawartość Al2O3, min % 29

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.