Qualität – BOS 125

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/BO/2
Nazwa wyrobu: beton ogniotrwały
Gatunek: BOS 125
Parametry Jednostka BOS 125
BOS 125/WO
BOS 125/WS
Temperatura pracy, max oC 1250
Ogniotrwałość zwykła, min sP 145
Wytrzymałość na ściskanie, min

  • W stanie surowym po 4 dniach, min
  • Po wypaleniu w granicach temperatury pracy przez 2 h, min
MPa 25
15
Gęstość pozorna po wypaleniu, min g/cm3 1,9
Zawartość Al2O3, min % 2,9
Zawartość wody zarobowej % 10,0-12,0

WO – z udziałem włókien organicznych
WS – z udziałem włókien stalowych

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.