Qualität – BOS 135

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/BN/3
Nazwa wyrobu: beton ogniotrwały
Gatunek:  BOS 135
Parametry Jednostka BOS 135
BOS 135/WO
BOS 135/WS
Temperatura pracy, max oC 1350
Ogniotrwałość zwykła, min sP 154
Wytrzymałość na ściskanie, min

  • W stanie surowym po 4 dniach, min
  • Po wypaleniu w granicach temperatury pracy przez 2 h, min
MPa 25
15
Gęstość pozorna po wypaleniu, min g/cm3 1,95
Zawartość Al2O3 w kruszywie, min 35
Zawartość wody zarobowej % 10,0-12,0

WO – z udziałem włókien organicznych
WS – z udziałem włókien stalowych

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.