Qualität – BOS 135

 KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/BO/3
 Nazwa wyrobu:  beton ogniotrwały
Gatunek:   BOS 135
 Parametry  Jednostka  BOS 135
BOS 135/WO
BOS 135/WS
 Temperatura pracy, max  oC  1350
 Ogniotrwałość zwykła, min  sP 154
 Wytrzymałość na ściskanie:

  • W stanie surowym po 4 dniach, min
  • Po wypaleniu w granicach temperatury pracy przez 2 h, min
MPa

 

25

15

 Gęstość pozorna po wypaleniu, min  g/cm3  1,95
 Zawartość Al2O3 w kruszywie, min  %  35
 Zawartość wody zarobowej  %  10,0 – 12,0

WO – z udziałem włókien organicznych
WS – z udziałem włókien stalowych

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.