Qualität – BOS 140

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/K/4
Nazwa wyrobu: kruszywo szamotowe
Gatunek: BOS 140
Parametry Jednostka BOS 140
Ogniotrwałość zwykła, min sP 173
Zawartość Al2O3, min % 38

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.