Qualität – BOS 140

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/BO/4
Nazwa wyrobu: beton ogniotrwały
Gatunek: BOS 140
Parametry Jednostka BOS 140
BOS 140/WO
BOS 140/WS
Temperatura pracy, max oC 1400
Ogniotrwałość zwykła, min sP 167
Wytrzymałość na ściskanie, min

  • W stanie surowym po 4 dniach, min
  • Po wypaleniu w granicach temperatury pracy przez 2 h, min
MPa 25
15
Gęstość pozorna po wypaleniu, min g/cm3 2
Zawartość Al2O3 w kruszywie, min % 38
Zawartość wody zarobowej % 10,0-12,0

WO – z udziałem włókien organicznych
WS – z udziałem włókien stalowych

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.