Qualität – BOS 145

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/K/5
Nazwa wyrobu: kruszywo szamotowe
Gatunek: BOS 145
Parametry Jednostka BOS 145
Ogniotrwałość zwykła, min sP 175
Zawartość Al2O3, min % 45

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.