Qualität – BOS 150

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/BO/6
Nazwa wyrobu: beton ogniotrwały
Gatunek: BOK 150
Parametry Jednostka BOS 150
BOS 150/WO
BOS 150/WS
Temperatura pracy, max oC 1500
Ogniotrwałość zwykła, min sP 173
Wytrzymałość na ściskanie, min

  • W stanie surowym po 4 dniach, min
  • Po wypaleniu w granicach temperatury pracy przez 2 h, min
MPa 25
15
Gęstość pozorna po wypaleniu, min g/cm3 2,4
Zawartość Al2O3 w kruszywie, min % 70
Zawartość wody zarobowej % 7,0-9,0

WO – z udziałem włókien organicznych
WS – z udziałem włókien stalowych

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.