Qualität – BS

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/WS/4
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe
Gatunek: BS
Parametry Jednostka BS
Gęstość pozorna, min g/cm3  2
Porowatość otwarta, max %  25
Wytrzymałość na ściskanie, min MPa  18
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6 , min oC  1320
Ogniotrwałość zwykła, min sP  169

Analiza chemiczna:

Al2O3, min

Fe2O3, max

%

 

32

3,0

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.