Qualität – BŻZ 125/5

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/BŻZ
Nazwa wyrobu: żaroodporny beton zduński
Gatunek: BŻZ 125/5
Parametry Jednostka BŻZ 125/5
Temperatura pracy, max oC 1250
Ogniotrwałość zwykła, min sP 145
Wytrzymałość na ściskanie, min

  • Po wysuszeniu w 110oC, min
MPa 20
Zawartość Al2O3, min % 40
Gęstość pozorna g/cm 1,9
Uziarnianie mm 0-5

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.