Qualität – CP

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/WS/28
Nazwa wyrobu: wyroby szamotowe
Gatunek: CP
Parametry Jednostka CP
Gęstość pozorna, min g/cm3  2,0
Porowatość otwarta, max %  25
Wytrzymałość na ściskanie, min MPa  20
Ogniotrwałość pod obciążeniem t0,6, min oC  1300
 Ogniotrwałość zwykła, min sP  167

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.