Qualität – KKWT

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/KK/1
Nazwa wyrobu: kit kwasoodporny krzemianowy
Gatunek: KKWT
Parametry Jednostka KKWT
Temperatura pracy, max  oC  1100
Kwasoodporność  %  92
Wytrzymałość na ściskanie:

  • W stanie surowym po 28 dniach, min
 MPa  15
 Uziarnienie  mm  0-1
 Czas wiązania

  • początek
  • koniec
 h 1,5
12
 Główny składnik mączka
krzemianowa

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.