Qualität – KW1

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/WK/1
Nazwa wyrobu: wyroby kwasoodporne
Gatunek: KW1
Parametry Jednostka KW1
Gęstość pozorna, min g/cm3 2,1
Nasiąkliwość % 3,0-5,0
Wytrzymałość na ściskanie, min MPa 60
Kwasoodporność, max % 98,5

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.