Qualität – KW2

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/WK/2
Nazwa wyrobu: wyroby kwasoodporne
Gatunek: KW2
Parametry Jednostka ZSz 1/III
Gęstość pozorna, min g/cm3 2,1
Nasiąkliwość % 5,0-7,0
Wytrzymałość na ściskanie, min MPa 40
Kwasoodporność, max % 98,5

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.