Qualität – L10T

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/WI/2
Nazwa wyrobu: wyroby izolacyjne
Gatunek: L10T
Parametry Jednostka L10T
Gęstość pozorna g/cm3 1,05-1,15
Wytrzymałość na ściskanie, min MPa 5
Przewodność cieplna w temperaturze::

  • 600oC
  • 800oC
  • 1000oC
  • 1200oC
W/mK 0,43
0,46
0,49
0,52
Skurczliwość wtórna liniowa w temperaturze 1300 oC, max % -1
Temperatura stosowania, max oC 1300

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.