Qualität – L13T

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/WI/4
Nazwa wyrobu: wyroby izolacyjne
Gatunek: L13T
Parametry Jednostka L13T
Gęstość pozorna g/cm3 1,3-1,4
Wytrzymałość na ściskanie, min MPa 7
Przewodność cieplna w temperaturze::

  • 600oC
  • 800oC
  • 1000oC
  • 1200oC
W/mK 0,47
0,51
0,53
0,56
Skurczliwość wtórna liniowa w temperaturze 1300 oC, max % -1
Temperatura stosowania, max oC 1300

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.