Qualität – L6T

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/WI/5
Nazwa wyrobu: wyroby izolacyjne wypalane
Gatunek: L6T
Parametry Jednostka L6T
Gęstość pozorna g/cm3 0,7-0,8
Wytrzymałość na ściskanie, min MPa 3,0
Przewodność cieplna w temperaturze::

  • 600oC
  • 800oC
  • 1200oC
W/mK 0,28
0,30
0,38
Skurczliwość wtórna liniowa w temperaturze 1260 0C, max % -0,8
Temperatura stosowania, max oC 1200

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.