Qualität – L8T

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/WI/1
Nazwa wyrobu: wyroby izolacyjne
Gatunek: L8T
Parametry Jednostka L8T
Gęstość pozorna g/cm3 0,8-0,9
Wytrzymałość na ściskanie, min MPa 4,0
Przewodność cieplna w temperaturze:

  • 300oC
  • 600oC
  • 800oC
  • 1000oC
W/mK 0,28
0,32
0,33
0,37
Skurczliwość wtórna liniowa w temperaturze 1200 oC,max % -1
Temperatura stosowania, max oC 1260

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.