Qualität – LPT4

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/WP/1
Nazwa wyrobu: wyroby perlitowe
Gatunek: LPT4
Parametry Jednostka LPT4
Gęstość pozorna g/cm3 0,4-0,5
Wytrzymałość na ściskanie, min MPa 1
Przewodność cieplna w temperaturze:

  • 50oC
  • 300oC
  • 600oC
  • 800oC
W/mK 0,10
0,14
0,16
Temperatura stosowania, max oC 800

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.