Qualität – LPT6

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/WP/3
Nazwa wyrobu: wyroby perlitowe
Gatunek: LPT6
Parametry Jednostka LPT6
Gęstość pozorna g/cm3 0,6-0,7
Wytrzymałość na ściskanie, min MPa 2
Przewodność cieplna w temperaturze::

  • 50oC
  • 300oC
  • 600oC
  • 800oC
W/mK
18
0,22
0,24
Temperatura stosowania, max oC 900

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.