Qualität – LPT8

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/WP/5
Nazwa wyrobu: wyroby perlitowe
Gatunek: LPT8
Parametry Jednostka LPT8
Gęstość pozorna g/cm3 0,8-0,9
Wytrzymałość na ściskanie, min MPa 2,5
Przewodność cieplna w temperaturze::

  • 50oC
  • 300oC
  • 600oC
  • 800oC
W/mK
0,22
0,24
0,28
Temperatura stosowania, max oC 1000

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.