Qualität – SZM1

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/K/8
Nazwa wyrobu: szamot mielony
Gatunek: SZM1
Parametry Jednostka SZM1
Ogniotrwałość zwykła, min sP 169

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.