Qualität – ZKWT

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/Z/9
Nazwa wyrobu: zaprawa kwasoodporna
Gatunek: ZKWT
Parametry Jednostka ZKWT
Ogniotrwałość zwykła, min sP 154
Kwasoodporność, min % 98,5
Uziarnienie mm 0-1

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.