Grade – BOS 135

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/K/3
Nazwa wyrobu: kruszywo szamotowe
Gatunek: BOS 135
Parametry Jednostka BOS 135
Ogniotrwałość zwykła, min sP 171
Zawartość Al2O3, min % 35

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.